Szkolenia Rady Pedagogicznej

Szkolenia Rad Pedagogicznych są jedną z najbardziej efektywnych form szkoleniowych oferowanych przez Instytut Szkoleniowy GoWork.pl. Głównym atutem naszych kursów jest przede wszystkim ich JAKOŚĆ, PROFESJONALIZM oraz CENA.


Jakość - Jesteśmy Placówką Doskonalenia Nauczycieli. Każde szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu na drukach MEN.
Profesjonalizm - Zatrudniamy doświadczoną kadrę trenerów. Każdy z nich ma wybitną wiedzę związaną z tematem szkolenia oraz stały kontakt z oświatą.
Cena - Zapewniamy najniższe ceny na rynku.

W wybranym przez Państwa terminie jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDE szkolenie. Nasza oferta liczy ponad 100 różnych szkoleń, a nasi specjaliści dbają o to, żeby co tydzień pojawiały się nowe tematy szkoleń, zgodne z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym. Dbamy również o to, aby program szkoleniowy dostosowany był do Państwa potrzeb. Na 3 dni przed szkoleniem kontaktuje się z Państwem trener, aby dostosować program kursu do Państwa oczekiwań. Jesteśmy w stanie zorganizować KAŻDY temat szkoleniowy we wskazanym przez Państwa terminie i czasie.

Dołącz do grona zadowolonych z naszych usług szkół i już dziś zamów Szkolenie Rady Pedagogicznej w Instytucie Szkoleniowym GoWork.pl!

LP Nazwa szkolenia
1 Przyszłość przedszkoli Dowiedz się więcej
2 Edukacja bez gimnazjów Dowiedz się więcej
3 NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole Dowiedz się więcej
4 Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów Dowiedz się więcej
5 Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja Dowiedz się więcej
6 NOWOŚĆ! Jak podnosić skuteczność w pracy pedagoga ? – AUTOMOTYWACJA Dowiedz się więcej
7 Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
8 Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach Dowiedz się więcej
9 Bezpieczeństwo uczniów w szkole Dowiedz się więcej
10 Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej Dowiedz się więcej
11 Ochrona danych osobowych Dowiedz się więcej
12 Przemoc w rodzinie ucznia - procedura Niebieskiej Karty w szkole Dowiedz się więcej
13 NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
14 Projekt edukacyjny w szkole Dowiedz się więcej
15 System Informacji Oświatowej - Nowelizacja Dowiedz się więcej
16 Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji Dowiedz się więcej
17 Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego Dowiedz się więcej
18 Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych Dowiedz się więcej
19 Emisja i higiena głosu Dowiedz się więcej
20 Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w oczach ucznia- budowanie autorytetu Dowiedz się więcej
21 Aktywny nauczyciel - aktywny uczeń Dowiedz się więcej
22 Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów Dowiedz się więcej
23 Metody zwiększające efekty kształcenia Dowiedz się więcej
24 Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka Dowiedz się więcej
25 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podniesienie efektywności kształcenia Dowiedz się więcej
26 Współpraca z rodzicami - zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły Dowiedz się więcej
27 Negocjacje – czyli jak zmienić nieufność we współpracę Dowiedz się więcej
28 Młodzież w świecie dopalacza -jak uświadamiać młodzież i przeciwdziałać narkomanii? Dowiedz się więcej
29 Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w praktyce szkolnej Dowiedz się więcej
30 Rozmowy z rodzicami– mediacje i trudne sytuacje Dowiedz się więcej
31 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów Dowiedz się więcej
32 Zespoły nauczycielskie - cele i zadania Dowiedz się więcej
33 Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi Dowiedz się więcej
34 Rozwiązywanie konfliktów w szkole Dowiedz się więcej
35 Wieloaspektowa diagnoza ucznia – warsztaty dla pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli Dowiedz się więcej
36 Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela Dowiedz się więcej
37 Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką Dowiedz się więcej
38 Ocenianie kształtujące Dowiedz się więcej
39 Rozwijanie myślenia i rozumowania pytajnego Dowiedz się więcej
40 Trening skutecznej komunikacji z uczniem Dowiedz się więcej
41 Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu Dowiedz się więcej
42 Wspieranie ucznia w kształtowaniu umiejętności uczenia się Dowiedz się więcej
43 Nowe i zapomniane techniki plastyczne Dowiedz się więcej
44 Szkolenie dotyczące aktywności społeczności uczniowskiej, szkolenie dla opiekunów samorządu Dowiedz się więcej
45 E-learning w szkole ponadgimnazjalnej Dowiedz się więcej
46 Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole Dowiedz się więcej
47 Pierwsza pomoc przedmedyczna Dowiedz się więcej
48 NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego Dowiedz się więcej
49 Zebrania z rodzicami, jak przeprowadzić je efektywnie Dowiedz się więcej
50 NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania Dowiedz się więcej
51 Kreatywny nauczyciel Dowiedz się więcej
52 Rola nauczyciela w rozwoju dziecka Dowiedz się więcej
53 Zaburzenia odżywiania u młodzieży - anoreksja, bulimia Dowiedz się więcej
54 Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej Dowiedz się więcej
55 Diagnoza osiągnięć ucznia Dowiedz się więcej
56 Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu Dowiedz się więcej
57 Dziecko nadpobudliwe w szkole - metody pracy Dowiedz się więcej
58 Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela Dowiedz się więcej
59 Kompetencje zawodowe nauczyciela wychowania przedszkolnego Dowiedz się więcej
60 Dobry start przedszkolaka Dowiedz się więcej
61 Zabawy budujące współpracę w grupie przedszkolnej Dowiedz się więcej
62 Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły? Dowiedz się więcej
63 Tutoring w placówce oświatowej - pozytywny wpływ indywidualnego wychowawcy Dowiedz się więcej
64 Tablice multimedialne w nauczaniu przedmiotów ścisłych Dowiedz się więcej
65 Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci Dowiedz się więcej
66 Coaching nauczycielski Dowiedz się więcej
67 Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi Dowiedz się więcej
68 NOWOŚĆ! Budowanie systamu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według rozporządzenia z 30. kwietnia 2013r. Dowiedz się więcej
69 Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? Dowiedz się więcej
70 Kierownik wycieczki Dowiedz się więcej
71 Lekcje wychowawcze - jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy Dowiedz się więcej
72 Mnemotechnika- jak pomóc dziecku stworzyć swój własny łańcuch haków pamięciowych Dowiedz się więcej
73 Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć Dowiedz się więcej
74 Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna Dowiedz się więcej
75 Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi Dowiedz się więcej
76 Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci Dowiedz się więcej
77 Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych Dowiedz się więcej
78 Budowanie relacji z dzieckiem – trudna sztuka XXI wieku Dowiedz się więcej
79 Bezpieczne przedszkole Dowiedz się więcej
80 Mobbing w szkole Dowiedz się więcej
81 Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu - metody pracy Dowiedz się więcej
82 Kreowanie wizerunku szkoły w trakcie niżu demograficznego Dowiedz się więcej
83 Bieżące wsparcie ucznia - wymagania, metody oraz formy pracy Dowiedz się więcej
84 Efektywna nauka języka angielskiego - metody aktywizujące Dowiedz się więcej
85 Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym Dowiedz się więcej
86 Metody pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą Dowiedz się więcej
87 Socjoterapia - różne formy pracy Dowiedz się więcej
88 Drama w przedszkolu Dowiedz się więcej
89 Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Dowiedz się więcej
90 NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy Dowiedz się więcej
91 Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Dowiedz się więcej
92 Prawa nauczyciela a prawa ucznia Dowiedz się więcej
93 Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym Dowiedz się więcej
94 Wielokulturowość w szkole - uczeń obcy kulturowo w klasie Dowiedz się więcej
95 Wykorzystanie technik relaksacyjnych w przedszkolu Dowiedz się więcej
96 Profilaktyka zaburzeń mowy - logopedyczne zabawy w przedszkolu Dowiedz się więcej
97 Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami w grupie przedszkolnej? Dowiedz się więcej
98 NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne Dowiedz się więcej
99 NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym Dowiedz się więcej
100 Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna, porządkowa, majątkowa i karna nauczyciela Dowiedz się więcej
101 Trening asertywności, czyli jak być asertywnym nauczycielem w kontakcie z uczniem i rodzicami Dowiedz się więcej
102 Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania Dowiedz się więcej
103 NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki Dowiedz się więcej
104 NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA Dowiedz się więcej
105 System bezpieczeństwa w szkole / placówce oświatowej Dowiedz się więcej
106 Poziom bezpieczeństwa w szkole – ewaluacja Dowiedz się więcej
107 Rada Pedagogiczna – sprawna i profesjonalna organizacja pracy Dowiedz się więcej
108 Rola i zadania wychowawcy Dowiedz się więcej
109 Budowanie poczucia własnej wartości nauczyciela Dowiedz się więcej
110 Jak zbudować harmonogram pracy, który podniesie efektywność kształcenia w placówce ? Dowiedz się więcej
111 Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy Dowiedz się więcej
112 Techniki motywacji uczniów - jak sprawić by chciało im się uczyć? Dowiedz się więcej
113 Awans zawodowy nauczyciela – nowelizacja przepisów z dnia 1 marca 2013 Dowiedz się więcej
114 System kształcenia zawodowego i ustawicznego - nowelizacja przepisów Dowiedz się więcej
115 NOWOŚĆ! Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dowiedz się więcej
116 NOWOŚĆ! Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół Dowiedz się więcej
117 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - zadania przedszkola Dowiedz się więcej
118 Obniżenie progu wieku szkolnego - zadania szkoły Dowiedz się więcej

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

fotka

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 380 35 77

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl