Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
2
NOWOŚĆ! Skuteczne podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Przygotowanie Rady Pedagogicznej do wdrożenia reformy i nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2017r.
3
NOWOŚĆ! Inspektor Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w jednostkach administracji publicznej – rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
4
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych
5
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
6
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
7
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
8
NOWOŚĆ! Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
9
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla przedszkoli
10
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla przedszkoli
11
NOWOŚĆ! Trudne pytania przedszkolaka. Edukacja seksualna od przedszkola
12
NOWOŚĆ! Rekrutacja w pigułce- zadania dyrektora podczas selekcji i zatrudniania pracowników
13
NOWOŚĆ! Przekształcenie i likwidacja majątku szkół oraz inwentaryzacja- przygotowanie do zmian wynikających z przejęcia placówki oświatowej
14
NOWOŚĆ! Storytelling w edukacji – nauczanie językiem opowieści.
15
NOWOŚĆ! INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 24

22 380 35 60

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: