Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych - Nowelizacja Ustawy z dnia 1.01.2015 r.
2
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
3
NOWOŚĆ! Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
4
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
5
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
6
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
7
Kadry w oświacie - zmiany w prawie pracy od 2016 roku.
8
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
9
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - ROLA i ZADANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN
11
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
12
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty.
13
Jak prowadzić partnerską wywiadówkę?
14
Jak prowadzić partnerską wywiadówkę
15
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
16
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
17
Układanie Jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
18
WARSZTATY DYREKTORSKIE - REFORMA OŚWIATY
19
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – od projektu do ewaluacji
20
Szkolenie praktyczne z prowadzenia Kadr po reformie oświaty 2017
21
NOWOŚĆ! Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
22
Centralizacja VAT w praktyce - studium przypadku
23
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
24
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
25
Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach
26
Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
27
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
28
Prawo zamówień publicznych
29
NOWOŚĆ! Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według nowelizacji
30
Skuteczny podział obowiązków w szkole. Efektywne zarządzanie placówką.
31
Nowa instrukcja kancelaryjna
32
NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego
33
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
34
Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu w szkole
35
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
36
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
37
NOWOŚĆ! Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
38
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
39
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
40
Dyrektor jako pracodawca
41
Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć
42
Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne
43
Plan finansowy w placówce oświatowej
44
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
45
Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych
46
Marketing w oświacie
47
Zmiany w prawie oświatowym – zasady wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych
48
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w placówkach oświatowych
49
Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole
50
Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę
51
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
52
Techniki motywacji kadry pedagogicznej
53
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
54
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy
55
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
56
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
57
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
58
Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania
59
NOWOŚĆ! Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej
60
NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki
61
NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA
62
Nowy wicedyrektor – kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora NOWOŚĆ !
63
NOWOŚĆ! AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 418 23 24

22 418 23 30

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: