Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacyjne metody nauczania po reformie oświaty
2
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych
3
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
4
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
5
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
6
NOWOŚĆ! Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej
7
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla przedszkoli
8
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla przedszkoli
9
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa dla szkół średnich
10
NOWOŚĆ! Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
11
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
12
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
13
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
14
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
15
Sztuka Autoprezenacji

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:30 – 16:30

Telefon: 22 380 35 75

22 418 23 24

22 380 35 60

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: