Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych - Nowelizacja Ustawy z dnia 1.01.2015 r.
2
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
3
NOWOŚĆ! Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
4
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
5
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
6
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
7
Kadry w oświacie - zmiany w prawie pracy od 2016 roku.
8
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
9
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - ROLA i ZADANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN
11
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
12
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty.
13
Jak prowadzić partnerską wywiadówkę?
14
Centralizacja rozliczeń VAT – nowe wymagania w placówkach oświatowych
15
Jak prowadzić partnerską wywiadówkę
16
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
17
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
18
Układanie Jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
19
WARSZTATY DYREKTORSKIE - REFORMA OŚWIATY
20
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – od projektu do ewaluacji
21
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
22
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
23
Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach
24
Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
25
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
26
Prawo zamówień publicznych
27
NOWOŚĆ! Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według nowelizacji
28
Skuteczny podział obowiązków w szkole. Efektywne zarządzanie placówką.
29
Nowa instrukcja kancelaryjna
30
NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego
31
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
32
Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu w szkole
33
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
34
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
35
NOWOŚĆ! Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
36
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
37
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
38
Dyrektor jako pracodawca
39
Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć
40
Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne
41
Plan finansowy w placówce oświatowej
42
Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych
43
Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych
44
Marketing w oświacie
45
Zmiany w prawie oświatowym – zasady wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych
46
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w placówkach oświatowych
47
Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole
48
Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę
49
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
50
Techniki motywacji kadry pedagogicznej
51
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
52
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy
53
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
54
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
55
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
56
Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania
57
NOWOŚĆ! Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej
58
NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki
59
NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA
60
Nowy wicedyrektor – kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora NOWOŚĆ !
61
NOWOŚĆ! AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA. ŚCIEŻKA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 380 35 77

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: