Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1 Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych - Nowelizacja Ustawy z dnia 1.01.2015 r. Dowiedz się więcej
2 Przyszłość przedszkoli Dowiedz się więcej
3 NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole Dowiedz się więcej
4 Edukacja bez gimnazjów Dowiedz się więcej
5 NOWOŚĆ! Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna Dowiedz się więcej
6 Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów Dowiedz się więcej
7 Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja Dowiedz się więcej
8 Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
9 Kadry w oświacie - zmiany w prawie pracy od 2016 roku. Dowiedz się więcej
10 Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej. Dowiedz się więcej
11 ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - ROLA i ZADANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI Dowiedz się więcej
12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN Dowiedz się więcej
13 Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi Dowiedz się więcej
14 Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty. Dowiedz się więcej
15 Jak prowadzić partnerską wywiadówkę? Dowiedz się więcej
16 Centralizacja rozliczeń VAT – nowe wymagania w placówkach oświatowych Dowiedz się więcej
17 Jak prowadzić partnerską wywiadówkę Dowiedz się więcej
18 Układanie Jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym Dowiedz się więcej
19 Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły? Dowiedz się więcej
20 Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela Dowiedz się więcej
21 Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach Dowiedz się więcej
22 Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką Dowiedz się więcej
23 Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej Dowiedz się więcej
24 Prawo zamówień publicznych Dowiedz się więcej
25 NOWOŚĆ! Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według nowelizacji z 2013r. Dowiedz się więcej
26 Skuteczny podział obowiązków w szkole. Efektywne zarządzanie placówką. Dowiedz się więcej
27 Nowa instrukcja kancelaryjna Dowiedz się więcej
28 NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego Dowiedz się więcej
29 Inwentaryzacja w placówkach oświatowych Dowiedz się więcej
30 Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu w szkole Dowiedz się więcej
31 System Informacji Oświatowej - Nowelizacja Dowiedz się więcej
32 NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania Dowiedz się więcej
33 Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga Dowiedz się więcej
34 Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela Dowiedz się więcej
35 Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci Dowiedz się więcej
36 Dyrektor jako pracodawca Dowiedz się więcej
37 Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć Dowiedz się więcej
38 Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne Dowiedz się więcej
39 Plan finansowy w placówce oświatowej Dowiedz się więcej
40 Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych Dowiedz się więcej
41 Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych Dowiedz się więcej
42 Marketing w oświacie Dowiedz się więcej
43 Zmiany w prawie oświatowym – zasady wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych Dowiedz się więcej
44 Zamknięcie ksiąg rachunkowych w placówkach oświatowych Dowiedz się więcej
45 Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole Dowiedz się więcej
46 Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę Dowiedz się więcej
47 NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
48 Techniki motywacji kadry pedagogicznej Dowiedz się więcej
49 NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy Dowiedz się więcej
50 Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy Dowiedz się więcej
51 Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Dowiedz się więcej
52 NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne Dowiedz się więcej
53 NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym Dowiedz się więcej
54 Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania Dowiedz się więcej
55 NOWOŚĆ! Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Dowiedz się więcej
56 NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki Dowiedz się więcej
57 NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA Dowiedz się więcej
58 Nowy wicedyrektor – kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora NOWOŚĆ ! Dowiedz się więcej

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

fotka

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 380 35 77

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl