Szkolenia dla nauczycieli

LP Nazwa szkolenia
1
NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole
2
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna
3
Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów
4
Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja
5
Metody i techniki aktywizujące – warsztat nauczyciela konstruktywisty
6
Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
7
NOWOŚĆ! „Portale społecznościowe (Facebook, Instagram i Twitter) jako narzędzie marketingu w placówkach kultury i oświaty”.
8
Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.
9
Układanie jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym
10
Administrator Bezpieczeństwa Informacji - rola i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
11
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
12
Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej z uwzględnieniem obowiazujących zmian
13
NOWOŚĆ! Nowa podstawa programowa w klasach I-VIII
14
Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi
15
NOWOŚĆ! Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i sposoby radzenia sobie z uczniem o niskich osiągnięciach w stosunku do jego możliwości
16
Jak efektywnie poprowadzić zebranie z rodzicami?
17
NOWOŚĆ! Wykorzystanie narzędzi Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) na zajęciach dydaktycznych i pomocy psychologicznej z uczniami
18
Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
19
NOWOŚĆ! Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a rozwój małej motoryki
20
WARSZTATY DYREKTORSKIE - REFORMA OŚWIATY
21
NOWOŚĆ! Rozpoznanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
22
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – od projektu do ewaluacji
23
Szkolenie praktyczne z prowadzenia Kadr po reformie oświaty 2017
24
Centralizacja VAT w praktyce - studium przypadku
25
Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły?
26
Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela
27
Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne zarządzanie placówką
28
Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej
29
Prawo zamówień publicznych
30
NOWOŚĆ! Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według najnowszych zmian
31
Skuteczny podział obowiązków w szkole. Efektywne zarządzanie placówką.
32
Nowa instrukcja kancelaryjna
33
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych
34
Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu w szkole
35
System Informacji Oświatowej - Nowelizacja
36
NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania
37
NOWOŚĆ! Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
38
Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela
39
Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci
40
Dyrektor jako pracodawca
41
Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne
42
Marketing w oświacie
43
Zmiany w prawie oświatowym – zasady wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych
44
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w placówkach oświatowych
45
Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole
46
Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę
47
NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu
48
Techniki motywacji kadry pedagogicznej
49
NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy
50
Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy
51
Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
52
NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne
53
NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym
54
NOWOŚĆ! Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej
55
Nowy wicedyrektor- kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora
56
NOWOŚĆ! Awans zawodowy nauczyciela. Ścieżka awansu nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Znajdź szkolenie

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

mapka-kontakt

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 16:30

Telefon: 22 380 35 60

22 418 23 24

22 418 23 30

Fax: 22 112 12 02

email: oswiata@gowork.pl

NASZE ODDZIAŁY: