Szkolenia otwarte

LP Nazwa szkolenia
1 NOWOŚĆ! Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej – forma tradycyjna i elektroniczna Dowiedz się więcej
2 Zebranie Rady Pedagogicznej w celu podsumowania działalności szkoły oraz dokonania klasyfikacji uczniów Dowiedz się więcej
3 Jak profesjonalnie przygotować się do konkursu na dyrektora szkoły? Dowiedz się więcej
4 Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja Dowiedz się więcej
5 Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
6 NOWOŚĆ! Innowacja pedagogiczna w szkole Dowiedz się więcej
7 Dokumentacja w pracy nauczyciela i zmiany w Karcie Nauczyciela Dowiedz się więcej
8 Prawo oświatowe dla nauczycieli - aktualności w prawie oświatowym i prawie pracy po zmianach Dowiedz się więcej
9 Kontrola zarządcza - skuteczne i sprawne zarządzanie placówką Dowiedz się więcej
10 Dokumentacja dyrektora placówki oświatowej Dowiedz się więcej
11 Prawo zamówień publicznych Dowiedz się więcej
12 NOWOŚĆ! Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej według nowelizacji z 2013r. Dowiedz się więcej
13 Skuteczny podział obowiązków w szkole. Efektywne zarządzanie placówką. Dowiedz się więcej
14 Nowa instrukcja kancelaryjna Dowiedz się więcej
15 NOWOŚĆ! Organizacja pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2014 / 2015 a nowelizacja nadzoru pedagogicznego Dowiedz się więcej
16 Inwentaryzacja w placówkach oświatowych Dowiedz się więcej
17 Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu w szkole Dowiedz się więcej
18 System Informacji Oświatowej - Nowelizacja Dowiedz się więcej
19 NOWOŚĆ! Indywidualizacja procesu nauczania Dowiedz się więcej
20 Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga Dowiedz się więcej
21 Animacja czasu wolnego w pracy nauczyciela Dowiedz się więcej
22 Tańczący przedszkolak - rozwijanie ekspresji muzyczno - tanecznej u dzieci Dowiedz się więcej
23 Dyrektor jako pracodawca Dowiedz się więcej
24 Ocenianie i nadzorowanie pracy nauczyciela i wychowawcy - hospitacja zajęć Dowiedz się więcej
25 Plan finansowy w placówce oświatowej Dowiedz się więcej
26 Kompleksowe szkolenie dla kierowników gospodarczych Dowiedz się więcej
27 Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych Dowiedz się więcej
28 Marketing w oświacie Dowiedz się więcej
29 Zmiany w prawie oświatowym – zasady wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych Dowiedz się więcej
30 Zamknięcie ksiąg rachunkowych w placówkach oświatowych Dowiedz się więcej
31 Nowy nadzór pedagogiczny a świetlica w szkole Dowiedz się więcej
32 Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę Dowiedz się więcej
33 NOWOŚĆ! Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu Dowiedz się więcej
34 Techniki motywacji kadry pedagogicznej Dowiedz się więcej
35 NOWOŚĆ! Kontrola spełniania obowiązku szkolnego - zadania dyrektora, pedagoga, wychowawcy Dowiedz się więcej
36 Prowadzenie kadr w oświacie – zmiany w prawie pracy Dowiedz się więcej
37 Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Dowiedz się więcej
38 NOWOŚĆ! Dotacje, fundusze, projekty dla oświaty - Pozyskiwanie środków na działania oświatowe i kulturalne Dowiedz się więcej
39 NOWOŚĆ! Organizacja i wprowadzanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie prawnym Dowiedz się więcej
40 Ustawa o pracownikach samorządowych – nowe cele i zadania Dowiedz się więcej
41 NOWOŚĆ! Zadania dyrektora placówki zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Dowiedz się więcej
42 NOWOŚĆ! Nowa USTAWA PRZEDSZKOLNA – prawo pracy, a zadania dyrekcji placówki Dowiedz się więcej
43 NOWOŚĆ! Nowelizacja nadzoru pedagogicznego, a organizacja pracy PRZEDSZKOLA Dowiedz się więcej
44 Nowy wicedyrektor – kompleksowe szkolenie dla kandydatów na stanowisko wicedyrektora NOWOŚĆ ! Dowiedz się więcej

Polecane

Praca dla trenerów!

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl, jako dynamicznie rozwijająca się placówka – nawiąże współpracę z doświadczonymi specjalistami, ze znajomością zagadnień prawa oświatowego oraz praktycznej tematyki przydatnej w codziennej pracy kadry pedagogicznej i dyrekcji w placówkach oświatowych. W temacie wiadomości prosimy wpisać TRENER/OŚWIATA. Zapraszamy do współpracy.

Aplikuj

fotka

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl

Ul. Zielna 39

00-108 Warszawa

Godziny otwarcia: 8:00 – 18:00

Telefon: 22 380 35 77

email: oswiata@gowork.pl