Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych

Dla kogo: dyrektor, nauczyciele

Opis szkolenia:

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele co roku stają przed bardzo ważnym zadaniem – analizą wyników egzaminów gimnazjalnych. W tym przypadku - aby analiza ta była łatwiejsza - proponujemy Państwu szkolenie z zakresu wykorzystania kalkulatora EWD100, dzięki któremu szybciej i sprawniej uczestnicy szkolenia będą mogli dokonywać analizy wyników.

 

Program szkolenia:

  • Omówienie najważniejszych możliwości kalkulatora EWD
  • Sposoby interpretacji wyników, wnioskowania na podstawie analizy
  • Zapoznanie z efektywnym ocenianiem kształcenia na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
  • Rysowanie pięciu typów wykresów: wykresy rozrzutu, wykresy z przedziałami ufności, rozkłady reszt, rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, skumulowane rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym
  • Wykonywanie analiz z podziałem na grupy (według klas, potencjału, płci, dysleksji lub dodatkowych kryteriów określonych przez użytkownika)
  • Tworzenie tabel z wynikami analiz
  • Import danych z arkuszy MS Excel oraz plików CSV
  • Tworzenie raportów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Białystok
249 zł
2017-02-28
6
Gdańsk
249 zł
2017-03-17
6
Katowice
249 zł
2017-03-01
6
Kielce
249 zł
2017-03-09
6
Kraków
249 zł
2017-03-03
6
Lublin
249 zł
2017-04-05
6
Olsztyn
249 zł
2017-03-09
6
Opole
249 zł
2017-03-07
6
Rzeszów
249 zł
2017-03-09
6
Szczecin
249 zł
2017-02-28
6
Warszawa
249 zł
2017-03-15
6
Wrocław
249 zł
2017-02-28
6
Zielona Góra
249 zł
2017-03-13
6
Łódź
249 zł
2017-03-10
6

NASZE ODDZIAŁY: