Kalkulator EWD 100 – jak analizować wyniki egzaminów gimnazjalnych

Dla kogo: dyrektor, nauczyciele

Opis szkolenia:

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele co roku stają przed bardzo ważnym zadaniem – analizą wyników egzaminów gimnazjalnych. W tym przypadku - aby analiza ta była łatwiejsza - proponujemy Państwu szkolenie z zakresu wykorzystania kalkulatora EWD100, dzięki któremu szybciej i sprawniej uczestnicy szkolenia będą mogli dokonywać analizy wyników.

 

Program szkolenia:

  • Omówienie najważniejszych możliwości kalkulatora EWD
  • Sposoby interpretacji wyników, wnioskowania na podstawie analizy
  • Zapoznanie z efektywnym ocenianiem kształcenia na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego
  • Rysowanie pięciu typów wykresów: wykresy rozrzutu, wykresy z przedziałami ufności, rozkłady reszt, rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, skumulowane rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym
  • Wykonywanie analiz z podziałem na grupy (według klas, potencjału, płci, dysleksji lub dodatkowych kryteriów określonych przez użytkownika)
  • Tworzenie tabel z wynikami analiz
  • Import danych z arkuszy MS Excel oraz plików CSV
  • Tworzenie raportów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto Cena Termin L. godzin
Białystok 249 zł 2016-12-21 6 zapisz się
Bydgoszcz 249 zł 2016-12-12 6 zapisz się
Gdańsk 249 zł 2016-12-07 6 zapisz się
Katowice 249 zł 2016-12-14 6 zapisz się
Kielce 249 zł 2016-12-14 6 zapisz się
Kraków 249 zł 2016-12-16 6 zapisz się
Lublin 249 zł 2016-12-19 6 zapisz się
Olsztyn 249 zł 2016-12-13 6 zapisz się
Opole 249 zł 2016-12-09 6 zapisz się
Poznań 249 zł 2016-12-19 6 zapisz się
Rzeszów 249 zł 2016-12-21 6 zapisz się
Szczecin 249 zł 2016-12-20 6 zapisz się
Warszawa 249 zł 2017-01-30 6 zapisz się
Wrocław 249 zł 2017-01-24 6 zapisz się
Zielona Góra 249 zł 2016-12-09 6 zapisz się
Łódź 249 zł 2016-12-20 6 zapisz się